Thông Điệp từ Giám Đốc

Lịch sử Phát triển

Lịch Giảng Dạy bậc Trung Học

Lịch Giảng Dạy bậc Tiểu Học

Những Câu Hỏi Thường Gặp

Quy Định Chung


2020-2021 Ngày Khai Giảng:
8 tháng 9 năm 2020

Giới Thiệu

Lịch Giảng Dạy bậc Trung Học

Lịch giảng dạy và nghỉ lễ năm học 2020-2021 (Lớp 9-12)

Download Calendar here

 

Lễ Lao Động

7 tháng 9 năm 2020

 

Ngày Khai Giảng*

8 tháng 9 năm 2020*

 

Lễ Tạ Ơn

12 tháng 10 năm 2020

 

Nghỉ Giáng Sinh

21 tháng 12 năm 2020 - 1 tháng 1 năm 2021

 

Học kỳ 2 bắt đầu**

3 tháng 2 năm 2021**

 

Lễ Gia Đình

15 tháng 2 năm 2021

 

Nghỉ Xuân

15 - 19 tháng 3 năm 2021

 

Thứ Sáu Tuần Thánh

2 tháng 4 năm 2021

 

Lễ Phục Sinh

5 tháng 4 năm 2021

 

Họp Giáo Viên (học sinh được nghỉ)

23 tháng 4 năm 2021

 

Lễ Chiến Thắng

24 tháng 5 năm 2021

 

Ngày Bế Giảng

22 tháng 6 năm 2020

*Progressive Start by School and by Grade
**We are using the quadmester model in accordance with the Ministry guidelines. Click here for more information.

© Powered by Studyadmin Canada since 2010
erotik shop izmit escort