Academic Programs

Trung Học (LỚP 9 - Lớp 12)

Tiểu Học (Mẫu Giáo 1 - Lớp 8)

Chọn Trường

Các Yêu Cầu để Tốt Nghiệp


Short Term Programs

Chương Trình Tăng Cường Tiếng Anh

Chương trình Chuẩn bị Trung học

School Immersion (Groups only)


Chương Trình Hè

OCDSB/YPLS Summer Credit Program

Summer English Explorer

Teacher Training (CLIL)
Schools Brochure

Chương Trình Giảng Dạy

Chọn Trường

Sắp xếp trường cho Học sinh Trung Học

Du học sinh được xếp vào các trường còn chỗ và có chương trình học tập thích hợp cho du học sinh (ví dụ như ESL). Khi nộp đơn, học sinh có thể đề nghị trường mà mình muốn vào học. Bộ Giáo Dục Ottawa - Carleton sẽ cố gắng sắp xếp để học sinh vào được trường mà mình mong muốn. Xin lưu ý rằng Bộ Giáo Dục Ottawa - Carleton có toàn quyền quyết định trong việc sắp xếp trường cho du học sinh. 

Bộ Giáo Dục Ottawa - Carleton có nhiều chương trình đa dạng được giảng dạy tại 25 trường trung học của bộ. Du học sinh có thể tìm kiếm thông tin các trường thông qua trang web của Bộ.

 

Dưới đây là các trường Trung học có chương trình ESL dành cho du học sinh quốc tế:

Bell High School

 

 

Sắp xếp trường cho Học sinh Tiểu Học

Du học sinh được xếp vào các trường tại khu vực mà học sinh sẽ cư ngụ cùng cha mẹ hoặc người giám hộ.

 Xin vui lòng liên hệ Văn phòng Học sinh Quốc tế để chúng tôi hỗ trợ quý vị phụ huynh chọn trường cho con em.

 

W.O. Mitchell Elementary School Roberta Bondar Public School Lady Evelyn Public School
© Powered by Studyadmin Canada since 2010
erotik shop izmit escort