Yêu cầu Xét Tuyển

Quy trình nộp hồ sơ

Học Phí 2020-2021

Học Phí 2021-2022

Hoàn trả Học Phí

Các mẫu đơn

Giấy phép Du học

Quyền và Nghĩa vụ Người Giám Hộ

Tiêm Phòng

Bảo hiểm Y tế

Những lưu ý quan trọng

Đánh giá và Định hướng

Dịch vụ hỗ trợ


Xét Tuyển

Học Phí 2020-2021

Khối Trung Học (LỚP 9 - LỚP 12)

 

Lệ phí xét đơn (không hoàn lại)

C$400.00

 
 

Học phí (2 học kỳ : 10 tháng)

C$14,150.00

 
 

Học phí (1 học kỳ : 5 tháng)

C$7,075.00

 
 

Bảo hiểm Y tế (bắt buộc*): 10 tháng / 5 tháng

C$600.00 / C$300.00

 

 

Khối Tiểu Học (MẪU GIÁO - LỚP 8)

 

Phí xét đơn (không hoàn lại)

C$400.00

 
 

Học phí (10 tháng): Mẫu giáo - Lớp 8

C$14,150.00

 
 

Bảo hiểm Y tế (bắt buộc*): 10 tháng

C$600.00

 

*  Tất cả du học sinh quốc tế bắt buộc phải có bảo hiểm y tế khi theo học các trường tại Ottawa.


Chú ý: chuyển khoản lệ phí $ 40 sẽ được tính kèm theo khi chuyển tiền qua mạng

Download Fees 2020-2021

© Powered by Studyadmin Canada since 2010
erotik shop izmit escort