Müdürün Mesajı

Bölge Profili

Okul Takvimi – Ortaöğretim

Okul Takvimi - İlkokul

Sıkça Sorulan Sorular

Davranış Kuralları


Genel Bilgiler

Sıkça Sorulan Sorular

S• Şu anda kendi ülkemde 11. Sınıfa gidiyorum. Ottawa’ya gelip bir yıl 12. Sınıfı okuduktan sonra üniversiteye gidebilir miyim?

S• Ülkeme dönmeden önce belirli bazı dersleri almak istiyorum. Programımda bu dersleri alacağımı garanti edebiliyor musunuz?

S• İngilizcem kendi ülkemde oldukça ileri seviyede. ESL’ye ihtiyaç duyacağımı zannetmiyorum. Doğrudan normal bir İngilizce programına girebilir miyim?

S• Üniversiteye kabul edilmek için TOEFL testine girmem gerekecek mi?

S• Çocuğumun en iyi okullardan birine gitmesini istiyorum. Ottawa’daki mükemmel liselerden birinin ismini verebilir misiniz?

S• Mezun olmak için öğrencilerin girmesi gereken il sınavları var mı?

S• Çin’deki bir liseden kaç kredi aktarılabilir?

S• Ontario’daki bir liseden mezun olabilmek için öğrencilerin kaç kredi almaları gerekir?

S• Ontario eğitim sisteminden mezun olabilmek için öğrencilerin alması gereken İngilizce dersleri nasıl ilerliyor?

S• Öğrenciler yaz okulunda İngilizce kredileri kazanabilirler mi?

S• Öğrenciler aynı anda birden fazla İngilizce dersi alabilirler mi?


Cevaplar

S Şu anda kendi ülkemde 11. Sınıfa gidiyorum. Ottawa’ya gelip bir yıl 12. Sınıfı okuduktan sonra üniversiteye gidebilir miyim?

C Ontario’nun 12. Sınıf dersleri dil açısından çok zengindir ve yüksek bir akıcılık seviyesi gerektirirler. Öğrencilerin üniversiteye girebilmek için 12. Sınıf seviyesinde İleri İngilizceye sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca, lise sonrası programa (örn. Bilim, Ticaret) bağlı olarak verilen belirli derslerin yanı sıra beş tane daha 12. Sınıf akademik dersi almaları gerekmektedir. Dil seviyeniz gerçekten çok gelişmişse (yaklaşık olarak TOEFL iBT’den 80 veya IELTS’den 5), bir yıl boyunca 6 adet 12. Sınıf dersi aldıktan sonra doğrudan üniversiteye gitmeniz mümkündür. Yine de, lise sonrası eğitimde başarı elde edebilmek için akıcılık seviyesinin geliştirilmesi amacıyla genellikle öngörülen ESL seviyelerini veya başlangıçtaki İngilizce derslerini almak gerekmektedir. Ottawa’ya gelişinizden sonra, OCENET ofisindeki dil değerlendirmesi her öğrenci için uygun giriş seviyesini belirleyecektir.


S Ülkeme dönmeden önce belirli bazı dersleri almak istiyorum. Programımda bu dersleri alacağımı garanti edebiliyor musunuz?

C Ottawa-Carleton Bölge Okul Kurulundaki okullar ortak bir il müfredatına sahiptirler, ancak öğrenci nüfusunun büyüklüğüne, güçlü yönlerine ve ilgi alanlarına bağlı olarak bazı seçmeli dersler sunabilmektedirler. Elimizden geldiğince, Ontario İli tarafından belirlenen müfredat çerçevesinde öğrencilerin isteklerini ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Yine de, derslerin çeşitliliği elbette ki uluslararası öğrencilerimiz açısından yeterli ve faydalı olacaklardır.
Okullardaki programlarla ilgili bilgileri buradan edinebilirsiniz.

başa dön


S İngilizcem kendi ülkemde oldukça ileri seviyede. ESL’ye ihtiyaç duyacağımı zannetmiyorum. Doğrudan normal bir İngilizce programına girebilir miyim?

S Ülkenizde uzun süreler boyunca İngilizce eğitimi almış olmanızı takdir etsek de, Ottawa’ya gelişinizden sonra anlama seviyeniz ve İngilizce konuşma becerilerinizin yanı sıra İngilizce yazma becerilerinizi değerlendireceğiz. Bu değerlendirme, kişisel akademik hedefleriniz için gerekli olan derslerde başarılı olmanızı sağlamak amacıyla, sizi en iyi okula ve en uygun programa yerleştirmemize imkan verecektir. Başlangıçta ek dil desteğine ihtiyaç duyarsanız, her dönem boyunca ESL kursları sunulmakta ve bazı kurslar öğrenciye üniversiteye giriş dersleri için güçlü bir temel oluşturma imkanı veren uygulamalı seviyelerde verilmektedirler.


S Üniversiteye kabul edilmek için TOEFL testine girmem gerekecek mi?

C Birçok üniversite, İngilizce eğitim verilen bir lisede dört yıldan kısa süre eğitim aldıysanız, üniversiteye girebilmeniz için belirli bir TOEFL puanı ister. Bazı üniversiteler için sadece üç yıl yeterlidir. Gereken TOEFL puanları, yazılı ve sözlü bölümlerde belirli minimum şartlarla 86 ile 90 arası değişmektedir. Kabul edilen diğer İngilizce test puanları IELTS ve CAEL’dir. Üniversitelere özgü şartları öğrenmek için, üniversitelerin kayıtla ilgili internet sitelerine bakabilirsiniz.

başa dön


S Çocuğumun en iyi okullardan birine gitmesini istiyorum. Ottawa’daki mükemmel liselerden birinin ismini verebilir misiniz?

C Ontario İlindeki tüm liseler, beklentilerin ve öğretim materyallerinin açık ve net bir şekilde tanımlandığı zorunlu il müfredatını uygulamaktadırlar. Her sınıfta zorunlu Matematik, Fen, Sosyal Bilimler ve İngilizce dersleri verilmektedir. Her okul aynı müfredatı kullansa ve aynı standartları uygulasa da, bazı okullar öğrenci nüfusuna bağlı olarak farklı seçmeli, opsiyonel dersler sunabilmektedirler. Bu seçmeli dersler sanat, teknoloji, beşeri bilimler ve sosyal bilimler derslerinden oluşmaktadırlar. Ottawa-Carleton Bölge Okul Kurulundaki her akademik lisenin 12. Sınıftan mezun olan ve dünyanın tanınmış üniversitelerine giden öğrencileri olmuştur.


S Mezun olmak için öğrencilerin girmesi gereken il sınavları var mı?

C Öğrencilerin 12. Sınıfta girmeleri gereken hiçbir il sınavı yoktur. Her ders için bir il müfredatı vardır, ancak her okul kendi sınavlarını belirler ve bu sınavlardan alınan notlar üniversiteye kabul için kullanılır.

Her dersin yıl sonu notu belirlenirken, sınav notunun %30’u esas alınır, ve notun geri kalan kısımı sınıf testleri, projeler, ödevler ve genellikle büyük önem taşıyan genel değerlendirmeyle belirlenir. Final sınavı yıl sonu notunun yalnızca küçük bir bölümünü etkilediği için, öğrencilerin iyi bir puan almak için tüm dönem boyunca çalışmaları gerekir.

İl testi, genellikle 10. Sınıfta alınan ve bir mezuniyet şartı olan OSSLT’dir (İngilizce okuma-yazma testi). ESL öğrencileri istisnadır. Onlar bu sınava hazır olduklarında girerler.

9. ve 10. sınıfta Matematik ve üniversiteye gidecek öğrenciler için 12. Sınıfta İngilizce derslerinde kurul genelinde sınavlar yapılır, ancak bu sonuçlar yalnızca okul kurulu tarafından kullanılırlar. Üniversiteye giriş için kullanılmazlar.

başa dön


S Çin’deki bir liseden kaç kredi aktarılabilir?

C Öğrenciler, başarıyla tamamladıkları lise sınıfları kadar kredi alırlar. Öğrenci 9. sınıfı (Ortaokul 3) tamamladığı için 8 kredi, 10. sınıfı (Lise 1) tamamladığı için 16 kredi ve 11. sınıfı (Lise 2) tamamladığı için 22 kredi alacaktır.


S Ontario’daki bir liseden mezun olabilmek için öğrencilerin kaç kredi almaları gerekir?

C Öğrencilerin liseden mezun olmaları için minimum 30 kredi gerekir, ancak öğrenci üniversiteye gitmeyi planlıyorsa, daha fazla kredi alması gerekebilir. Üniversite için İngilizce şartlarını karşılamaları gerektiğinden, birçok yabancı öğrencinin 30 krediden fazlasını alması gerekmektedir.

başa dön


S Ontario eğitim sisteminden mezun olabilmek için öğrencilerin alması gereken İngilizce dersleri nasıl ilerliyor?

C Kanada’ya yeni gelen öğrenciler, ülkeye geldikten sonra İngilizce yeterlilik seviyeleri açısından değerlendirilirler. Normal sınıf seviyesindeki İngilizce derslerinin takip ettiği 5 ESL seviyesi vardır. Öğrenciler Kanada’ya gelmeden önce ne kadar fazla İngilizce biliyorlarsa, dil seviyelerinde o kadar hızlı ilerleyebilirler. Öğrenciler tüm ESL derslerini almak zorunda değildirler, ancak geldikleri tarihteki dil seviyelerine en uygun derse yerleştirilirler.

Yükselen Sırayla İngilizce Kursları:

Seviye

Anlamı

Süresi ve değeri

Sınıf

ESLAO

İlk başlangıç

Bir dönem/Bir kredi

Belirli bir sınıfa bağlı değildir

ESLBO

Gelişmiş başlangıç

Bir dönem/Bir kredi

Belirli bir sınıfa bağlı değildir

ESLCO

 İlk orta seviye

Bir dönem/Bir kredi

Belirli bir sınıfa bağlı değildir

ESLDO*

Gelişmiş orta seviye

Bir dönem/Bir kredi

Belirli bir sınıfa bağlı değildir

ESLEO

İleri seviye

Bir dönem/Bir kredi

Belirli bir sınıfa bağlı değildir

ENG3U veya ENG3C

Normal zorunlu İngilizce

Bir dönem/Bir kredi

11. Sınıf

ENG4U veya ENG4C

Normal zorunlu İngilizce

Bir dönem/Bir kredi

12. Sınıf

*atlanamaz

Örnek:

Öğrenciler 11. sınıfta ESLDO seviyesine (gelişmiş orta seviye) gelirlerse, liseyi iki yılda bitirebilirler. ESLCO (ilk orta seviye) veya ESLBO (gelişmiş başlangıç) seviyesine gelirlerse, bitirmeleri daha uzun sürecektir.

başa dön


S Öğrenciler yaz okulunda İngilizce kredileri kazanabilirler mi?

C Kayıtlı uluslararası öğrenciler, yaz okulunda ESLEO ve normal İngilizce kredilerini alabilirler. Öğrencilerin yaz okulunda diğer ESL derslerini almalarına izin verilmemektedir. Yaz kursunun ücreti 500$’dır.


S Öğrenciler aynı anda birden fazla İngilizce dersi alabilirler mi?

C Tüm zorunlu İngilizce kredileri için, öğrencilerin dersleri her dönemde ilerleyen sırayla almaları gerekir, örneğin 12. Sınıf İngilizcesinden önce 11. Sınıf İngilizcesi gibi.

başa dön

© Powered by Studyadmin Canada since 2010
erotik shop izmit escort