Yêu cầu Xét Tuyển

Quy trình nộp hồ sơ

Học Phí 2020-2021

Học Phí 2021-2022

Hoàn trả Học Phí

Các mẫu đơn

Giấy phép Du học

Quyền và Nghĩa vụ Người Giám Hộ

Tiêm Phòng

Bảo hiểm Y tế

Những lưu ý quan trọng

Đánh giá và Định hướng

Dịch vụ hỗ trợOur Schools

Xét Tuyển

Yêu cầu Xét Tuyển

Học lực


Trình độ Anh văn

Học sinh trung học cần đạt trình độ tiếng Anh sau đây trước khi được nhận vào chương trình và được khuyên nên chuẩn bị một vốn kiến thức tiếng Anh trước khi đến Canada. Học sinh có trình độ tiếng Anh thấp sẽ mất nhiều thời gian để đạt được mục tiêu học tập mong muốn.

Mặc dù học sinh tiểu học không đòi hỏi phải nói được tiếng Anh, nhưng chúng tôi khuyên học sinh nên có sự hiểu biết tiếng Anh nhất định như các kỹ năng đọc, viết, nghe và nói.


Yêu cầu về chỗ ở


Thời hạn nộp đơn

Lưu ý: Đơn sẽ được xét sau hạn nộp đơn dựa theo lịch trên.
Xin vui lòng liên hệ Văn Phòng Học Sinh Quốc Tế nếu có thắc mắc.

© Powered by Studyadmin Canada since 2010
erotik shop izmit escort