Yêu cầu Xét Tuyển

Quy trình nộp hồ sơ

Học Phí 2020-2021

Học Phí 2021-2022

Hoàn trả Học Phí

Các mẫu đơn

Giấy phép Du học

Quyền và Nghĩa vụ Người Giám Hộ

Tiêm Phòng

Bảo hiểm Y tế

Những lưu ý quan trọng

Đánh giá và Định hướng

Dịch vụ hỗ trợ


Xét Tuyển

Dịch vụ hỗ trợ

Chuyên viên Tư vấn Giáo dục

Các chuyên viên tư vấn giáo dục sẽ hỗ trợ, giúp đỡ du học sinh quốc tế đăng ký các môn học, nộp đơn xét tuyển vào các trường đại học, thi TOEFL hoặc CAEL và các vấn đề liên quan đến việc học tập. Du học sinh có thể liên lạc với các chuyên viên tư vấn giáo dục qua điện thoại hoặc email.


Nhân viên Văn phòng Hoc sinh Quốc tế 

Đội ngũ nhân viên làm việc tại Văn phòng Học sinh Quốc tế luôn sẵn sàng trả lời mọi thắc mắc cũng như hỗ trợ du học sinh các vấn đề liên quan đến việc nộp đơn xét tuyển, gia hạn giấy phép du học, nhập cảnh, tiêm phòng và các vấn đề khác.


Bộ phận Hỗ trợ Giáo dục tại trường

Bộ phận hỗ trợ và tư vấn giáo dục ở các trường trung học phổ thông sẽ hướng dẫn du học sinh và phụ huynh các vấn đề liên quan đến việc học tập, lựa chọn nghề nghiệp cũng như tư vấn tâm lý cho du học sinh.


Hỗ trợ Tiếng Việt

Trong trường hợp cần thiết, chuyên viên tư vấn giáo dục và du học sinh có thể sử dụng các dịch vụ hỗ trợ tiếng Việt tại Ottawa. Phụ huynh và du học sinh có thể yêu cầu dịch vụ này thông qua Văn phòng Học sinh Quốc tế.

© Powered by Studyadmin Canada since 2010
sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop