Thông Điệp từ Giám Đốc

Lịch sử Phát triển

Lịch Giảng Dạy bậc Trung Học

Lịch Giảng Dạy bậc Tiểu Học

Những Câu Hỏi Thường Gặp

Quy Định Chung2019-2020
Ngày Khai Giảng

3 tháng 9 năm 2019

Approved 2019-2020 Calendar

Giới Thiệu

Lịch Giảng Dạy bậc Trung Học

Lịch giảng dạy và nghỉ lễ năm học 2018-2019 (Lớp 9-12)

Download Calendar

 

Lễ Lao Động

3 tháng 9 năm 2018

 

Ngày Khai Giảng

4 tháng 9 năm 2018

 

Họp Giáo Viên (học sinh được nghỉ)

5 tháng 10 năm 2018

 

Lễ Tạ Ơn

8 tháng 10 năm 2018

 

Họp Giáo Viên (học sinh được nghỉ)

23 tháng 11 năm 2018

 

Nghỉ Giáng Sinh

24 tháng 12 năm 2018 - 4 tháng 1 năm 2019

 

Họp Giáo Viên (học sinh được nghỉ)

1 tháng 2 năm 2019

 

Học kỳ 2 bắt đầu

4 tháng 2 năm 2019

 

Lễ Gia Đình

18 tháng 2 năm 2019

 

Nghỉ Xuân

11 - 15 tháng 3 năm 2019

 

Họp Giáo Viên (học sinh được nghỉ)

12 tháng 4 năm 2019

 

Thứ Sáu Tuần Thánh

19 tháng 4 năm 2019

 

Lễ Phục Sinh

22 tháng 4 năm 2019

 

Lễ Chiến Thắng

20 tháng 5 năm 2019

 

Ngày Bế Giảng

25 tháng 6 năm 2019

 

Lịch thi học kỳ

© Powered by Studyadmin Canada since 2010
sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop