Thông Điệp từ Giám Đốc

Lịch sử Phát triển

Lịch Giảng Dạy bậc Trung Học

Lịch Giảng Dạy bậc Tiểu Học

Những Câu Hỏi Thường Gặp

Quy Định Chung


Proposed 2020-2021 Calendar
2020-2021 Ngày Khai Giảng:
1 tháng 9 năm 2020

Giới Thiệu

Lịch Giảng Dạy bậc Trung Học

Lịch giảng dạy và nghỉ lễ năm học 2019-2020 (Lớp 9-12)

Download Calendar

 

Lễ Lao Động

2 tháng 9 năm 2019

 

Ngày Khai Giảng

3 tháng 9 năm 2019

 

Họp Giáo Viên (học sinh được nghỉ)

11 tháng 10 năm 2019

 

Lễ Tạ Ơn

14 tháng 10 năm 2019

 

Họp Giáo Viên (học sinh được nghỉ)

15 tháng 11 năm 2019

 

Họp Giáo Viên (học sinh được nghỉ)

6 tháng 12 năm 2020

 

Nghỉ Giáng Sinh

23 tháng 12 năm 2019 - 3 tháng 1 năm 2020

 

Học kỳ 2 bắt đầu

3 tháng 2 năm 2020

 

Lễ Gia Đình

17 tháng 2 năm 2020

 

Nghỉ Xuân

16 - 20 tháng 3 năm 2020

 

Thứ Sáu Tuần Thánh

10 tháng 4 năm 2020

 

Lễ Phục Sinh

13 tháng 4 năm 2020

 

Họp Giáo Viên (học sinh được nghỉ)

24 tháng 4 năm 2020

 

Lễ Chiến Thắng

18 tháng 5 năm 2020

 

Ngày Bế Giảng

23 tháng 6 năm 2020

 

Lịch thi học kỳ

© Powered by Studyadmin Canada since 2010
sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop