Yêu cầu Xét Tuyển

Quy trình nộp hồ sơ

Học Phí 2020-2021

Học Phí 2021-2022

Hoàn trả Học Phí

Các mẫu đơn

Giấy phép Du học

Quyền và Nghĩa vụ Người Giám Hộ

Tiêm Phòng

Bảo hiểm Y tế

Những lưu ý quan trọng

Đánh giá và Định hướng

Dịch vụ hỗ trợ


Xét Tuyển

Bảo hiểm Y tế

Tất cả du học sinh quốc tế bắt buộc phải có bảo hiểm y tế.

Các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe và nha khoa có thể rất tốn kém nếu không được bảo hiểm chi trả. Du học sinh quốc tế sẽ không nhận được bảo hiểm y tế từ chính phủ mà phải mua bảo hiểm riêng.

Ingle International là công ty cung cấp bảo hiểm y tế cho du học sinh quốc tế theo học ở Ottawa.
Phí bảo hiểm y tế là $600 cho một năm học.

Xin vào trang web của Ingle International để biết thêm thông tin.


Lưu ý: Du học sinh quốc tế phải đăng ký dịch vụ bảo hiểm y tế thông qua Văn Phòng Du Học Sinh Quốc Tế.

© Powered by Studyadmin Canada since 2010
sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop