Xin Chào Mừng Du Học Sinh Quốc Tế đến với Bộ Giáo Dục Ottawa-Carleton !

Bộ Giáo Dục Ottawa - Carleton đã phục vụ cho học sinh tại khu vực thủ đô Ottawa hơn một trăm năm qua. Chúng tôi xin chào đón du học sinh quốc tế đến với OCDSB để cùng viết nên một trang sử mới. Dù các bạn đến đây để cải thiện vốn tiếng Anh, kết bạn, tìm hiểu một nền văn hóa mới hay chuẩn bị vào đại học, chúng tôi đều có chương trình dành riêng cho các bạn.

More Stories from Ottawa >>
International Education at OCDSB
Upcoming Activities
   Our programs

Whether you come to improve your English, make friends, learn about a new culture, or prepare for university, we have the program for you.
   Go to Programs

 Our Schools
 Fees
 School Year Calendar
Ontario Curriculum
Secondary/Elementary
 Ottawa Arrival App
Google Play/App Store
 Frequently Asked Questions
   What's New

  Pre-Arrival Information for New Students coming for September 2019

  New Students for September 2019 Assessment and Orientation
Monday, August 19, 2019 - Friday, August 30, 2019

  Lynch-Getty Global Student Award 2019 Recipients

  We are currently accepting new applications for September 2019.
Apply online now!Student Login
Username
Password
Forgot your password?

Member of

Join us

© Powered by InneSystems 2010