Thư Chào Mừng

Những nét nổi bật của chương trình

Dịch vụ Hỗ trợ Giám hộ

Các Phí Dịch Vụ Chỗ Ở 2020-2021

CHN Team List


Chỗ Ở

Dịch vụ Hỗ trợ Giám hộ

Chương trình Học sinh Quốc tế Ottawa mang đến dịch vụ hỗ  trợ giám hộ cho các du học sinh tham gia chương trình cư ngụ với gia đình người bản xứ.

Người giám hộ sẽ giám sát quá trình học tập của du học sinh trong suốt năm học đồng thời hỗ trợ trực tiếp khi du học sinh gặp khó khăn. Người giám hộ và du học sinh cũng sẽ gặp nhau 2 lần một học kỳ để thông báo tình hình học tập và sinh hoạt của học sinh cho cha mẹ hoặc người đại diện.

  Nhấp vào đây để xem danh mục các dịch vụ Homestay và Giám hộ

© Powered by Studyadmin Canada since 2010
erotik shop izmit escort