Academic Programs

Trung Học (LỚP 9 - Lớp 12)

Tiểu Học (Mẫu Giáo 1 - Lớp 8)

Chọn Trường

Các Yêu Cầu để Tốt Nghiệp


Short Term Programs

Chương Trình Tăng Cường Tiếng Anh

Chương trình Chuẩn bị Trung học

School Immersion (Groups only)


Chương Trình Hè

OCDSB/YPLS Summer Credit Program

Summer English Explorer

Teacher Training (CLIL)Chương Trình Giảng Dạy

Các Yêu Cầu để Tốt Nghiệp

Học sinh quốc tế được nhận vào Bộ Giáo Dục Ottawa-Carleton có cơ hội tốt nghiệp với Bằng Tốt Nghiệp Trung Học tỉnh Ontario (OSSD).

Longfields-Davidson Heights Secondary School

Thời gian để tốt nghiệp tùy thuộc vào khả năng của mỗi học sinh. Đa số du học sinh sẽ tốt nghiệp trong khoảng 2 đến 4 năm. Học sinh với trình độ tiếng Anh kém, khả năng tốt nghiệp sẽ thấp.

 

 

Đây là những yêu cầu để học sinh có thể tốt nghiệp trung học:

 

© Powered by Studyadmin Canada since 2010
sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop