Yêu cầu Xét Tuyển

Quy trình nộp hồ sơ

Học Phí 2019-2020

Hoàn trả Học Phí

Các mẫu đơn

Giấy phép Du học

Quyền và Nghĩa vụ Người Giám Hộ

Tiêm Phòng

Bảo hiểm Y tế

Những lưu ý quan trọng

Đánh giá và Định hướng

Dịch vụ hỗ trợ


Xét Tuyển

Học Phí 2018-2019

Khối Trung Học (LỚP 9 - LỚP 12)

 

Lệ phí xét đơn (không hoàn lại)

C$400.00

 
 

Học phí (2 học kỳ : 10 tháng)

C$13,000.00

 
 

Học phí (1 học kỳ : 5 tháng)

C$6,500.00

 
 

Bảo hiểm Y tế (bắt buộc*): 10 tháng / 5 tháng

C$600.00 / C$300.00

 

 

Khối Tiểu Học (MẪU GIÁO - LỚP 8)

 

Phí xét đơn (không hoàn lại)

C$400.00

 
 

Học phí (10 tháng): Mẫu giáo - Lớp 8

C$12,000.00

 
 

Bảo hiểm Y tế (bắt buộc*): 10 tháng

C$600.00

 

*  Tất cả du học sinh quốc tế bắt buộc phải có bảo hiểm y tế khi theo học các trường tại Ottawa.


Chú ý: chuyển khoản lệ phí $ 40 sẽ được tính kèm theo khi chuyển tiền qua mạng


  Các Phí Dịch Vụ Chỗ Ở

© Powered by InneSystems 2010