Academic Programs

Trung Học (LỚP 9 - Lớp 12)

Tiểu Học (Mẫu Giáo 1 - Lớp 8)

Chọn Trường

Các Yêu Cầu để Tốt Nghiệp


Short Term Programs

Chương Trình Tăng Cường Tiếng Anh

Chương trình Chuẩn bị Trung học

School Immersion (Groups only)


Chương Trình Hè

OCDSB/YPLS Summer Credit Program

Summer English Explorer

Teacher Training (CLIL)
Schools Brochure


OISP Brochure

Chương Trình Giảng Dạy

Tiểu Học (Mẫu Giáo 1 - Lớp 8)

 

Bảng Xếp Lớp (Mẫu Giáo 1 - Lớp 8)

Xin lưu ý rằng học sinh mẫu giáo và trung học cơ sở được xếp lớp theo từng độ tuổi thích hợp.

Năm Học 2020-2021

Năm Sinh

Tuổi

Lớp

2016

4

Mẫu Giáo 1

2015

5

Mẫu Giáo 2

2014

6

Lớp 1

2013

7

Lớp 2

2012

8

Lớp 3

2011

9

Lớp 4

2010

10

Lớp 5

2009

11

Lớp 6

2008

12

Lớp 7

2007

13

Lớp 8


Elementary Timetable Sample

 Thời khóa biểu Lớp 7-8 

 

Cân bằng dinh dưỡng của ngày


ESL (Tiếng Anh như Sinh ngữ thứ hai)

ESL là chương trình hỗ trợ học sinh nâng cao kỹ năng tiếng Anh để thành công khi theo học tại hệ thống trường của OCDSB. Khi đến Ottawa, học sinh sẽ được kiểm tra đánh giá và cho biết  trình độ ESL hiện tại và được cho ý kiến hỗ trợ. Giáo viên ESL và giáo viên trong lớp sẽ cùng hợp tác với nhau để các học sinh có sự giúp đỡ tốt nhất tại trường. Xin lưu ý sự hỗ trợ cho học sinh ESL khác nhau ở mỗi trường.


Chỗ ở cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở

Học sinh quốc tế từ lớp 1 đến lớp 7 phải sống với cha mẹ hoặc người thân được cha mẹ ủy quyền giám hộ khi theo học tại các trường thuộc OCDSB. Học sinh lớp 8 (13 tuổi) có thể sống với gia đình người Canada thông qua sự sắp xếp của chương trình homestay.

TRỞ VỀ ĐẦU TRANG

© Powered by Studyadmin Canada since 2010
sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop