Yêu cầu Xét Tuyển

Quy trình nộp hồ sơ

Học Phí 2020-2021

Học Phí 2021-2022

Hoàn trả Học Phí

Các mẫu đơn

Giấy phép Du học

Quyền và Nghĩa vụ Người Giám Hộ

Tiêm Phòng

Bảo hiểm Y tế

Những lưu ý quan trọng

Đánh giá và Định hướng

Dịch vụ hỗ trợ


Xét Tuyển

Quyền và Nghĩa vụ Người Giám Hộ

  Người giám hộ là ai và các giấy tờ gì tôi phải chuẩn bị để ủy quyền giám hộ ?

Người giám hộ phải là công dân Canada hoặc thường trú nhân được cha mẹ học sinh ủy quyền chăm sóc và chịu trách nhiệm cho học sinh tuổi vị thành niên trong suốt thời gian du học sinh theo học tại Canada.

Tất cả những du học sinh ở tuổi vị thành niên (dưới 18 tuổi) bắt buộc phải bổ sung giấy thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh tại Việt Nam và người giám hộ tại Canada đồng ý để người giám hộ thay thế cha mẹ giám hộ cho học sinh khi học tại Canada. Du học sinh cần nộp một bản có chữ ký cha mẹ, một bản có chữ ký người giám hộ và cả hai bản phải được công chứng. 

 

Để Văn phòng Học sinh Quốc tế Ottawa có thể tiến hành xét đơn, Đơn Ủy Quyền Giám Hộ (của Cha Mẹ) và Đơn chấp nhận Giám Hộ (từ người Giám Hộ) phải được ký tên và công chứng bởi luật sư hoặc phòng Công Chứng. Bản copy của mỗi mẫu đơn hoàn chỉnh trên phải được fax hoặc gửi thư về cho Văn Phòng Học sinh Quốc tế Ottawa. Bản gốc sẽ được yêu cầu khi học sinh nộp đơn xin visa du học.

 

Nhấp vào đây để biết thêm thông tin.

© Powered by Studyadmin Canada since 2010
sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop