Thông Điệp từ Giám Đốc

Lịch sử Phát triển

Lịch Giảng Dạy bậc Trung Học

Lịch Giảng Dạy bậc Tiểu Học

Những Câu Hỏi Thường Gặp

Quy Định Chung


Giới Thiệu

Quy Định Chung

KẾT QUẢ HỌC TẬP

 1. Du học sinh cần phải đạt yêu cầu trong các môn học để tiếp tục tham gia chương trình.

 2. Du học sinh phải học thời khóa biểu toàn thời gian. Nếu muốn thay đổi môn học hoặc bỏ môn, du học sinh phải có được sự cho phép từ các chuyên viên tư vấn giáo dục tại trường cũng như các chuyên viên tư vấn của Chương trình Học sinh Quốc tế Ottawa.

 3. Du học sinh phải tuân theo nội quy nhà trường mà các em đang theo học.

 4. Du học sinh có nhiệm vụ báo cáo tình hình học tập và các thông báo của trường đến cho cha mẹ và gia đình mà các em đang sinh sống.

 5. Văn phòng Học sinh Quốc tế Ottawa và nhà trường sẽ gửi báo cáo cho phụ huynh có con em gặp các vấn đề khó khăn trong học tập (như kết quả học tập, điểm danh).


ĐI HỌC

 1. Du học sinh phải cố gắng đi học đều mỗi ngày. Tất cả du học sinh (kể cả từ 18 tuổi trở lên) nghỉ học phải có đơn xin phép được viết và ký tên bởi cha mẹ hoặc người đại diện cha mẹ giải thích lý do vắng mặt.

 2. Du học sinh nghỉ học với lý do chính đáng có nhiệm vụ hoàn thành tất cả bài tập ở trường đã được giao trong thời gian vắng mặt.

 3. Du học sinh không đi học đầy đủ sẽ bị đình chỉ học và bị rút tên khỏi chương trình.

 4. Du học sinh bị rút tên khỏi chương trình sẽ bị gửi trả về nước ngay lập tức và sẽ phải chịu mọi chi phí đi lại. Học phí sẽ không được hoàn lại.


Ở NHÀ

 1. Du học sinh sẽ sống với một gia đình trong thời gian theo học tại các trường ở Ottawa.

 2. Du học sinh sẽ thông báo cho gia đình người bản xứ biết địa chỉ liên lạc khẩn cấp của mình.

 3. Du học sinh phải giữ gìn tài sản và chấp hành các quy định và điều lệ mà gia đình người bản xứ đưa ra. Đồng thời du học sinh cũng phải có thái độ nhã nhặn trong ứng xử và giao tiếp khi sống với gia đình người bản xứ, tôn trọng giờ giấc sinh hoạt trong gia đình, đi thưa về trình.

 4. Du học sinh sẽ thương lượng với gia đình người bản xứ về các khoản phí sử dụng điện thoại, internet và chấp nhận quyết định của gia đình người bản xứ đưa ra.

 5. Du học sinh sẽ được xem như một thành viên chính thức trong gia đình và du học sinh cũng nên trở thành một thành viên tích cực trong gia đình.


ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC

 1. Du học sinh cần xin phép Văn phòng Học sinh Quốc tế trước khi di chuyển chỗ ở.

 2. Du học sinh cần thông báo cho Văn phòng Học sinh Quốc tế  cũng như nhà trường biết địa chỉ liên lạc mới trong vòng 7 ngày.


BẢO HIỂM Y TẾ

 1. Khi tham gia chương trình học sinh quốc tế, các du học sinh bắt buộc phải có bảo hiểm y tế, để sử dụng trong những trường hợp đau ốm, hoặc nhập viện khẩn cấp.


LUẬT PHÁP CANADA

 1. Du học sinh luôn luôn phải tuân theo luật pháp Canada.

 2. Du học sinh không được phép đi làm.

© Powered by Studyadmin Canada since 2010
sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop