Yêu cầu Xét Tuyển

Quy trình nộp hồ sơ

Học Phí 2020-2021

Học Phí 2021-2022

Hoàn trả Học Phí

Các mẫu đơn

Giấy phép Du học

Quyền và Nghĩa vụ Người Giám Hộ

Tiêm Phòng

Bảo hiểm Y tế

Những lưu ý quan trọng

Đánh giá và Định hướng

Dịch vụ hỗ trợ


Xét Tuyển

Đánh giá và Định hướng

Kiểm tra xếp lớp

Sau khi đến Ottawa, tất cả du học sinh quốc tế sẽ trải qua cuộc kiểm tra và đánh giá kỹ năng Toán và trình độ Anh văn.

 Văn phòng Học sinh Quốc tế sẽ sắp xếp trên ngày du học sinh đến Ottawa. Vì vậy, du học sinh cần thông báo ngày đến Ottawa và xác nhận lịch kiểm tra với Văn phòng Học sinh Quốc tế.

  Orientation Handbook

  Orientation Handbook


Hội thảo giới thiệu

Tất cả du học sinh quốc tế mới đến được yêu cầu tham gia buổi hội thảo giới thiệu về Chương trình Du học sinh Quốc tế Ottawa.

Hội thảo sẽ diễn ra trong thời gian đánh giá trình độ học sinh trung học.


Đăng ký trường

Việc đăng ký vào các trường dành cho học sinh quốc tế sẽ được thực hiện sau cuộc thi kiểm tra xếp lớp và sau khi học sinh hoàn tất việc tiêm phòng.

© Powered by Studyadmin Canada since 2010
sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop