Yêu cầu Xét Tuyển

Quy trình nộp hồ sơ

Học Phí 2020-2021

Học Phí 2021-2022

Hoàn trả Học Phí

Các mẫu đơn

Giấy phép Du học

Quyền và Nghĩa vụ Người Giám Hộ

Tiêm Phòng

Bảo hiểm Y tế

Những lưu ý quan trọng

Đánh giá và Định hướng

Dịch vụ hỗ trợ


Xét Tuyển

Những lưu ý quan trọng

Học sinh nên có kế hoạch đến Ottawa trước khi khai giảng từ 10 đến 14 ngày cho kỳ nhập học vào tháng 9 và khoảng 7 ngày cho kỳ nhập học vào tháng 2.

Trong thời gian này, học sinh sẽ được kiểm tra trình độ Toán và tiếng Anh. Kết quả sẽ được gửi đến cho các trường để đăng ký các môn học thích hợp cho học sinh trung học.

Xin vui lòng thông báo với Văn phòng Học sinh Quốc tế ngày đến Ottawa của du học sinh để dễ dàng cho việc sắp xếp lịch kiểm tra trình độ.

 

Welcome to Ottawa

© Powered by Studyadmin Canada since 2010
sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop