Yêu cầu Xét Tuyển

Quy trình nộp hồ sơ

Học Phí 2020-2021

Học Phí 2021-2022

Hoàn trả Học Phí

Các mẫu đơn

Giấy phép Du học

Quyền và Nghĩa vụ Người Giám Hộ

Tiêm Phòng

Bảo hiểm Y tế

Những lưu ý quan trọng

Đánh giá và Định hướng

Dịch vụ hỗ trợ


Xét Tuyển

Quy trình nộp hồ sơ

Bước 1

   Quy trình trực tuyến

Tất cả  đơn gửi trực tuyến với các tài liệu yêu cầu tải lên sẽ được xử lý trong 3 ngày làm việc.

   Quy trình giấy

Nộp bộ hồ sơ hoàn chỉnh với tất cả các tài liệu theo yêu cầu sẽ được xử lý trong 10 ngày làm việc.


Bước 2

Nộp một bộ đơn hoàn chỉnh kèm theo tất cả những giấy tờ yêu cầu và sắp xếp theo thứ tự, bạn sẽ nhận được thư nhập học trong vòng 3 ngày (nếu hồ sơ gửi trực tuyến) hoặc 10 ngày (nếu gửi hồ sơ giấy bằng bưu điện).

Sau đó bạn sẽ được yêu cầu gửi Giấy Ủy Quyền Giám HôGiấy Chứng nhận Tiêm phòng. Sau khi chúng tôi nhận được hai đơn trên kèm theo học phí và lệ phí bảo hiểm y tế, bạn sẽ nhận được thư chính thức chấp nhận vào học (nộp đơn trực tuyến có thể tải lên các tài liệu này). Bạn cũng có thể gửi các đơn trên đến chúng tôi bằng Fax: 613-239-0608.


Bước 3

Nộp toàn bộ hồ sơ đơn xin Giấy phép du học kèm theo thư chính thức chấp nhận vào học đến Đại Sứ Quán Canada hoặc Tổng Lãnh Sự Quán Canada tại Việt Nam. Phê duyệt có thể mất 6-20 tuần.

Xin liên hệ với văn phòng xuất nhập cảnh Canada gần nhất để biết thông tin chi tiết về thời gian xin giấy phép du học ở nước bạn. Lưu ý rằng nộp đơn xin giấy phép du học phải được cung cấp từ bên ngoài Canada.


  Phương Thức Thanh toán

Lệ phí xét đơn* Lệ phí phải được nộp cùng với bộ đơn xin nhập học. Lệ phí này có thể được thanh toán thông qua mạng hoặc bằng lệnh chuyển tiền quốc tế, dự thảo ngân hàng, chứng nhận kiểm tra và trả cho Ottawa-Carleton Education Network. Lệ phí này cũng có thể được thanh toán bằng thẻ tín dụng.
Giấy Ủy quyền Tín dụng

Học phí và lệ phí y tế có thể được thanh toán:

Scotiabank
Toronto Business Support Centre
40 King Street West
Toronto, ON Canada

Account #00166 01160 17

Transit #47886
Account Name: Ottawa Carleton Education Network Inc.
Swift Code: NOSCCATT
ABA Number: 026002532

*Chú ý: chuyển khoản lệ phí $ 40 sẽ được tính kèm theo khi chuyển tiền qua mạng

TRỞ VỀ ĐẦU TRANG

© Powered by Studyadmin Canada since 2010
sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop