Ottawa-Carleton District School Board Ottawa International Student Program OCENET Home Page

Study in Ottawa

Xin Chào Mừng Du Học Sinh Quốc Tế đến với Bộ Giáo Dục Ottawa-Carleton !

Bộ Giáo Dục Ottawa - Carleton đã phục vụ cho học sinh tại khu vực thủ đô Ottawa hơn một trăm năm qua. Chúng tôi xin chào đón du học sinh quốc tế đến với OCDSB để cùng viết nên một trang sử mới. Dù các bạn đến đây để cải thiện vốn tiếng Anh, kết bạn, tìm hiểu một nền văn hóa mới hay chuẩn bị vào đại học, chúng tôi đều có chương trình dành riêng cho các bạn.

 

 

Lynch-Getty Award 2017 Recipients

 

Upcoming Student Activities

 

Scholarship Opportunities for OCDSB High School Students
in 2016-2017
   Click HERE for more information.

Student Login
Username
Password
Forgot your password?
© Powered by InneSystems 2010